Các điều kiện trong Incoterms 2020

Các điều kiện trong Incoterms 2020

Các điều kiện trong Incoterms 2020

Mọi người đều đã nghe hoặc nhìn thấy cụm từ Incoterms trong các hoạt động giao dịch thương mại quốc tế nào đó. Có thể không quá xa lạ đối với những người làm việc trong lĩnh vực này nhưng đối với những người mới sẽ có chút bỡ ngỡ. Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về Incoterms 2010. Hôm nay, để hiểu rõ về Các điều kiện trong Incoterms 2020, hãy cùng Tấn Vàng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: 

Incoterms là gì? 06 đặc điểm cơ bản của Incoterms.

Các điều kiện trong Incoterms 2010

Incoterms 2020 so với Incoterms 2010 có gì khác biệt?

Các điều kiện trong Incoterms 2020
Các điều kiện trong Incoterms 2020

Nhóm 1: Các điều kiện và quy tắc Incoterms áp dụng cho tất cả phương thức vận tải.

1. EXW | Giao hàng tại xưởng.

Người bán muốn xuất khẩu nhưng không có kinh nghiệm xuất khẩu và không có khả năng thanh toán các khoản liên quan đến vận chuyển như thông quan, vận chuyển và bảo hiểm, thì nên ký kết hợp đồng theo điều kiện EXW. Với điều kiện này, người bán chỉ cần đặt hàng tại xưởng của mình, và người mua thanh toán tiền hàng, vận chuyển hàng và các thủ tục khác.

EXW có nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người mua khi hàng hóa được giao cho người mua tại địa điểm được chỉ định (nhà máy hoặc nhà kho), nếu địa điểm được chỉ định là địa điểm kinh doanh của người bán và có thể không. Đối với việc giao hàng, người bán không bắt buộc phải chất hàng lên xe hoặc thông quan hàng xuất khẩu. Việc chuyển giao rủi ro diễn ra khi hàng hóa đến tay người mua (chưa được chất lên xe).

2. FCA | Giao cho người chuyên chở.

FCA có nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người mua theo một trong hai cách:

 • Nếu địa điểm được chỉ định là văn phòng đăng ký của người bán, hàng hóa sẽ được coi là được giao khi chúng được hoặc đã được xếp lên phương tiện vận tải người mua chỉ định cụ thể.
 • Nếu địa điểm được chỉ định ở một địa điểm khác, hàng hóa sẽ được chuyển đến địa điểm chỉ định khác sau khi hoàn thành việc xếp hàng lên phương tiện vận tải của người bán và sẵn sàng để dỡ hàng từ phương tiện vận tải của người bán; theo sự định đoạt của người vận chuyển hoặc người được chỉ định khác. Lúc này, anh ta trở thành người mua hàng.

Việc giao hàng đến một trong hai địa điểm nêu trên có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển giao chi phí và rủi ro cho bên mua. Điều kiện FCA sẽ yêu cầu người bán làm thủ tục xuất khẩu.

3. CPT | Cước phí trả tới.

Người mua muốn nhận hàng theo điều kiện FCA nhưng không thể chở hàng, họ có thể thương lượng và ký hợp đồng theo điều kiện CPT. Theo nguyên tắc chung, Người bán sẽ tính toán chi phí vận chuyển phát sinh và tính chúng vào giá trị hàng hóa nhận được từ người mua.

CPT là người bán giao hàng hóa cho người mua và chuyển rủi ro về hàng hóa cho người mua nếu:

 • Sản phẩm sẽ được giao cho công ty vận chuyển do người bán ủy thác.
 • Người bán mua hàng hóa đó để giao cho người mua.

Sau khi hàng hóa đã được giao cho người mua, người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến đích một cách hoàn chỉnh và trong tình trạng tốt. Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua khi giao hàng hóa cho người mua bằng cách giao hàng hóa cho người vận chuyển.

4. CIP | Cước phí và bảo hiểm trả tới.

CIP có nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người mua và chuyển rủi ro về hàng hóa cho người mua nếu:

 • Sản phẩm sẽ được giao cho công ty vận chuyển do người bán ủy thác.
 • Người bán mua hàng hóa đó để giao cho người mua.

Sau khi hàng hóa đã được giao cho người mua, người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến đích một cách hoàn chỉnh và trong tình trạng tốt. Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua khi giao hàng hóa cho người mua bằng cách giao hàng hóa cho người vận chuyển.

Người bán phải giao kết hợp đồng vận chuyển để chở hàng hoá từ địa điểm giao hàng đến địa điểm đã thoả thuận và phải bảo hiểm hàng hoá (bảo hiểm từ nơi giao hàng đến ít nhất là nơi nhận hàng).

5. DAP | Giao tại địa điểm.

DAP có nghĩa là Người bán giao Hàng hóa cho Người mua và rủi ro về Hàng hóa sẽ chuyển cho Người mua khi chúng được giao cho Người mua bằng phương tiện vận tải mà Hàng hóa đã đến nơi và sẵn sàng để dỡ hàng tại điểm đến. Người bán phải giao kết hợp đồng vận chuyển để đưa hàng hoá đến địa điểm đã định.

Người bán chịu mọi rủi ro về việc đưa hàng hóa đến địa điểm quy định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với gói hàng chuyển cho người mua khi giao hàng cho phương tiện vận tải. Mọi chi phí phát sinh trước địa điểm giao hàng do Người bán chịu và mọi chi phí phát sinh sau địa điểm giao hàng do Người mua chịu.

6. DPU | Giao hàng tại địa điểm dỡ hàng.

.DPU có nghĩa là Người bán giao Hàng hóa cho Người mua và rủi ro về Hàng hóa sẽ chuyển cho Người mua sau khi Hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm đến chỉ định.

Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa để giao hàng và dỡ hàng tại điểm đến đã định. DPU là điều khoản Incoterms duy nhất bắt buộc người bán phải dỡ hàng tại điểm đến (người bán chịu chi phí và rủi ro khi dỡ hàng). Mọi chi phí phát sinh trước địa điểm giao hàng do Người bán chịu và mọi chi phí phát sinh sau địa điểm giao hàng do Người mua chịu.

7. DDP | ​​Giao đã trả thuế.

DDP có nghĩa là hàng hóa khai báo nhập khẩu sẽ được người bán giao cho người mua khi chúng được giao cho người mua bằng phương tiện vận tải mà họ đến và sẵn sàng dỡ hàng tại địa điểm quy định.

Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá để đưa hàng hoá đến điểm đến đã định. Tất cả các chi phí cho đến địa điểm giao hàng (bao gồm cả chi phí thông quan tại nước nhập khẩu) do người bán chịu, và mọi chi phí sau khi đến địa điểm giao hàng do người mua chịu.

Nhóm 2: Các điều kiện và quy tắc của Incoterms dành riêng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa.

8. FAS | Giao dọc mạn tàu.

FAS có nghĩa là người bán sẽ giao hàng hóa cho người mua nếu:

 • Hàng hóa sẽ được xếp dọc theo con tàu do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng được chỉ định.
 • Người bán mua hàng hóa đó để giao cho người mua.

Khi hàng đã được xếp lên tàu thì không còn rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hoá nữa và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm đó trở đi. FAS yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

9. FOB | Giao hàng trên tàu.

FOB có nghĩa là Người bán sẽ giao hàng cho Người mua nếu:

 • Hàng hóa sẽ được vận chuyển trên boong do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng được chỉ định.
 • Người bán mua hàng hóa đó để giao cho Người mua.

Khi hàng hóa đã lên tàu, người bán không còn rủi ro mất mát, hư hỏng hàng hóa nữa và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm đó trở đi. FOB yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu hàng hóa.

10. CFR / CNF / C + F / C&F | Tiền hàng và cước phí.

CFR có nghĩa là người bán sẽ giao hàng cho người mua nếu hàng hóa trên boong hoặc Người bán mua hàng hóa đó để giao cho người mua và phải thu xếp việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm giao hàng đến cảng đến được chỉ định.

Khi hàng hóa đã lên tàu, người bán không còn rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa. Tại thời điểm này, Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình cho dù hàng hóa đến cảng dỡ hàng trong tình trạng tốt hay không.

Trong CFR, người bán không có trách nhiệm bảo hiểm cho hàng hóa, vì vậy người mua phải tự bảo hiểm cho mình.

11. CIF | Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí.

CIF có nghĩa là Người bán giao Hàng hóa cho Người mua khi Đặt hàng hóa lên boong hoặc Người bán mua hàng hóa đó để giao cho Người mua. Họ phải thu xếp việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm giao hàng đến cảng đến được chỉ định.

Khi hàng hóa đã lên tàu, không còn rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa. Tại thời điểm này, Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình cho dù hàng hóa đến cảng dỡ hàng trong tình trạng tốt hay không.

CIF là trách nhiệm của người bán để mua bảo hiểm hàng hóa.

Các điều kiện trong Incoterms 2020

Các điều kiện trong Incoterms 2020

Trên đây là 11 điều kiện trong Incoterms 2020, Tấn Vàng cung cấp những thông tin cơ bản về các điều kiện để bạn đọc dễ hiểu nhất. Nếu cần tham khảo thêm nội dung cụ thể của từng điều kiện trong Incoterms 2020 hãy theo dõi chúng tôi qua website: www.nhanluctanvang.com để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé!

3 thoughts on “Các điều kiện trong Incoterms 2020

 1. Pingback: Điều kiện EXW trong Incoterms 2020 - Nhân Lực Tấn Vàng

 2. Pingback: Điều kiện FCA trong Incoterms 2020 - Nhân Lực Tấn Vàng

 3. Pingback: Điều kiện FOB trong Incoterms 2020 - Nhân Lực Tấn Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *