Chính sách cung ứng tuyển dụng lao động

Dựa vào nhu cầu của khách hàng mà Tấn Vàng sẽ lựa chọn những lao động phù hợp nhất để hỗ trợ quí khách và dựa vào bước tiến hành sau đây:

1 Sàn lọc ứng viên kĩ càng.

Ứng viên đăng kí bên Tấn Vàng sẽ được đội ngủ Tấn Vàng phỏng vấn kĩ về các thông tin và kinh nghiệm đã làm việc.

2 Lựa chọn ứng viên gần khu vực quý doanh nghiệp:

Vị trí địa lí sẽ là ưu tiên hàng đầu với lao động và những viên mua gắng bó lâu dài để tiết kiệm chi phí và thời gian và công sức di chuyển vì vậy xu hướng càng gần vị ví làm việc ứng viên sẽ gắn bó càng lâu hơn.

3 Tư vấn cho lao động về công việc:

Một đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản về cách tư vấn lao động để lao động sẽ chọn được những doanh nghiệp phù hợp. Việc tư vấn rất quan trọng bởi lao động sẽ có cái nhìn tổng quan về công việc để lựa chọn phỏng vấn ở những công ty mà lao động cảm thấy mang lại cho họ nhiều lợi ích.